ชมวัด ชมเวียง อีกหนึ่งจังหวัดล้านนาไทย : น่าน

อ่าน : 2,127 ครั้ง

ขับรถเดินทางจากระยอง มุ่หน้างสู่จังหวัดน่านใช้เวลาเกือบ 10 ชั่วโมง (พอดีมาช่วงวันธรรมดาครับ รถนักท่องเที่ยวไม่เยอะมาก เลยทำเวลาได้ครับ) เราใช้เวลาช่วงกลางวันในการเดินทาง ทำให้เราต้องหาที่พักที่น่านเมื่อมาถึง แล้วไปเที่ยวในช่วงเช้าครับ

ที่เที่ยวที่ทีมงานของเราต้องการจะไปคือ วัดภูมินทร์ครับ วัดที่โด่งดังจากจิตรกรรมฝาผนังอันเลื่องชื่อเมืองน่านปู่ม่าน ย่าม่าน ณ เมืองน่าน เจ้าของภาพ กระซิบรักบันลือโลก  ที่ใครมาเมืองน่านก็ต้องมาถ่ายภาพครับ

หน้าทางเข้าวัดภูมินทร์

พระอุโบสถจตุรมุข พื้นที่ตรงกลาง ประดิษฐานพระพุทธรูปขนาดใหญ่ 4 องค์ หันพระพักตร์ออก ด้านประตูทั้งสี่ทิศ หันเบื้องพระปฤษฏางค์ ชนกันประทับนั่งบนฐานชุกชี เป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัย

เดินเข้าไปข้างในกันครับ

ภายในพระอุโบสถ

จิตรกรรมฝาผนังอันเลื่องชื่อเมืองน่านปู่ม่าน ย่าม่าน ณ เมืองน่าน

จิตรกรรมฝาผนังแสดงถึงวิถีชีวิตและวัฒนธรรมของชาวเมืองน่านในยุคนั้น

วัดภูมินทร์ เดิมชื่อ "วัดพรหมมินทร์" สร้างขึ้นประมาณปี พ.ศ.2139 โดยพระเจ้าเจตบุตรพรหมมินทร์ วัดภูมินทร์เป็นวัดที่ใช้ช่างฝีมือจากล้านนา โบสถ์และวิหารสร้างเป็นหลังเดียวกัน มีประตูไม้แกะสลักสวยงาม ตามแบบล้านนา ฝาผนังมีภาพเขียนจิตรกรรมแสดงถึงวัฒนธรรม ชีวิตความเป็นอยู่ของผู้คนในยุคนั้น

ข้างวัดภูมินทร์ จะมีมุมถ่ายภาพให้กับนักท่องเที่ยว มีร้านกาแฟและของฝาก

วัดศรีพันต้น วิหารที่สวยงาม สีทองระยิบระยับตั้งเด่นสง่า เป็นอีกวัดที่ที่มีจิตรกรรมปูนปั้นที่สวยงาม โดยเฉพาะพญานาคเจ็ดเศียร เฝ้าบันได หน้าวิหารวัด มาถึงน่านแล้วต้องแวะครับ

โดยเฉพาะพญานาคเจ็ดเศียร เฝ้าบันได หน้าวิหารวัด มาถึงน่านแล้วต้องแวะครับ

วัดพระธาตุเขาน้อย เป็นวัดที่แนะนำอีกที่หนึ่งครับ เพราะเราสามารถมองเห็นทิวทัศน์ของตัวเมืองน่าน ในมุมสูงได้และเป็นที่ ประดิษฐานพระพุทธมหา อุดมมงคลนันทบุรีศรีน่าน