พาชมคุ้มเจ้าหลวงเมืองแพร่ : แพร่

อ่าน : 2,113 ครั้ง

วันนี้ได้มีโอกาสขับรถขึ้นเหนือครับ ดินแดนล้านนาไทย เลยถือโอกาสนี้แวะไปที่ คุ้มเจ้าหลวงเมืองแพร่ ซึ่งช่วงหนึ่งเคยใช้เป็นจวนผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ แต่ปัจจุบันเปิดเป็นพิพิธภัณฑ์ให้เข้าชมฟรีนะครับ แต่จะมีกล่องรับบริจาคเพื่อใช้สำหรับบำรุงรักษาครับ คุ้มเจ้าหลวงเมืองแพร่ อยู่บนถนนคุ้มเจ้า (ข้างสวนสุขภาพ ร. 9) หาง่ายไม่ยากครับ

คุ้มเจ้าหลวงเมืองแพร่ เป็นสถาปัตกรรมในยุคต้นของรัชกาลที่ 5 จะมีรูปทรงแบบยุโรป มี 2 ชั้น เจ้าพิริยเทพวงศ์อุดร เจ้าหลวงเมืองแพร่คนสุดท้ายสร้างขึ้นใน พ.ศ.2435  ใต้ถุนอาคารมีห้องสำหรับควบคุมข้าทาสของเจ้าหลวงฯ ที่กระทำผิด ทำให้มีเรื่องเล่าขานว่ามีวิญญาณสิงสถิตอยู่จวบจนปัจจุบัน

คุ้มเจ้าหลวงแห่งนี้เคยใช้เป็นที่ประทับแรมของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ เมื่อคราวที่เสด็จมาเยี่ยมเยียนราษฎรจังหวัดแพร่ ในระหว่างวันที่ 15 - 17 มีนาคม พ.ศ. 2501 ด้วยนะครับ

ด้านหน้าคุ้มเจ้าหลวงเมืองแพร่

ภาพเจ้าหลวงเมืองแพร่ เจ้าพิริยะเทพวงศ์ฯ สืบเชื้อสายมาจากต้นตระกูลคือเจ้าเทพวงศ์ฯ และเจ้าบัวไหล ชายาเจ้าพิริยะเทพวงศ์ฯ

ด้านในถูกจัดเป็นพิพิธภัณฑ์ บริเวณห้องโถง ทางเข้าด้านล่างจนถึงด้านบน มีการจัดนิทรรศการ

ห้องของเจ้าพิริยะเทพวงศ์ฯ

ห้องรับแขก

ห้องรับประทานอาหาร

อุปกรณณ์ปักผ้าของ เจ้าแม่บัวไหล ซึ่งจัดแสดงไว้อย่างครบถ้วน

จัดแสดงข้าวของเครื่องใช้ในอดีต

โมเดลจำลอง สถานที่ต่างๆ ของเมืองแพร่

สุดท้ายก็ไม่ได้เข้าไปถ่ายภาพในคุกใต้ถุนนะครับ แต่ก็สามารถดูได้จากเว็บอื่นที่ได้เข้าไปถ่ายมาให้ชม สวัสดีครับ