วัดพระศรีสรรเพชญ์ : พระนครศรีอยุธยา

อ่าน : 1,634 ครั้ง

วัดพระศรีสรรเพชญ์

วัดพระศรีสรรเพชญ์ ตั้งอยู่ในเขตพระราชวังโบราณ อดีตราชธานีที่ยิ่งใหญ่ของไทย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในอดีตเป็นวัดสำหรับ ใช้ทำพิธีทางศาสนาและประกอบพิธีที่สำคัญของบ้านเมือง และเป็นที่เก็บอัฐิพระมาหกษัตริย์ในสมัยอยุธยา หากเราจะมองเปรียบเทียบก็เหมือนกับ วัดพระศรีรัตนศาสดารามในพระบรมมหาราชวังที่กรุงเทพที่เราเห็นในปัจุบันนั้นเอง

ปัจจุบันหากเราไปเที่ยวชม ก็จะเหลือเพียงซากอิฐปูนและเจดีย์สามองค์ที่ตั้งเด่นอยู่ เป็นที่สนใจของผู้ที่เข้ามาเที่ยวชม หากเราจินตนาการดูว่าในอดีตนั้น คงมีความยิ่งใหญ่และงดงามมาก

เปิดให้เข้าชมทุกวันตั้งแต่เวลา 08.30–16.30 น.
ค่าเข้าชม ชาวไทย 10 บาท ชาวต่างประเทศ 30 บาท
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่สำนักงานโบราณคดีและพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติที่ 3
โทร 035-242 501, 035-242 448
หมายเหตุ ตั้งแต่เวลาประมาณ 19.30น.-21.00น. จะมีการส่องไฟชมโบราณสถาน

 

อีกมุมหนึ่งของเจดีย์ ที่วัดพระศรีสรรเพชญ์

อดีตราชธานีที่ยิ่งใหญ่

นักท่องเที่ยวไม่พลาดมาถึงแล้วก็ขี่ช้างไทย เที่ยวชมโบราณสถาน สามารถติดต่อได้ที่ วังช้างอยุธยา แล เพนียด